Album Radio Online 11 - Dấu Yêu Xưa

Radio Online 11 - Dấu Yêu Xưa

49300 view

Radio Online

0 view
Nhạc cụ: Radio Online  

Radio Online 11 - Dấu Yêu Xưa Người đọc: Nu (DOP) & Thái Dương Email: woim.radio@gmail.comList các bài sử dụng trong Radio 111. Vẫn hát lời tình yêu 2. Valentine (new instrumental version) 3. Cho một tình yêu (piano version) 4. Cho một tình yêu (trumpet version) 5. Feeling the Wind 6. Prairie Tears 7. Chaconne - Secret Garden 8. Chiều 1 mình qua phố 9. Speak softly love (from God Father) 10. Romeo & Juliet 11. Rừng xưa đã khép 12. Như cánh vạc bay 13. Diễm xưa