Album Colors Of Amour

Colors Of Amour

5629 view

Lin Hai

3161 view
Nhạc cụ: Piano  

Ngày xưa ngồi bên nhau anh hay tranh cãi với em về bài nhạc Love is Blue : anh nói tình yêu màu Xanh, em lại nói khác đi màu Xám, ai đúng ai sai??? Chẳng ai phân giải giùm được lúc đó …Thế là giận nhau, bây giờ khi quá khứ trở thành kỷ niệm, anh mới biết Blue là sắc xanh có xám… giờ đây nghe Blue Raindrops nếu có em bên cạnh anh chẳng cãi với em mưa xanh hay xám nữa…vì những giọt mưa xám ngắt lạnh buốt hồn anh …