Album Radio Online 16 - Có Những Khi Một Mình

Radio Online 16 - Có Những Khi Một Mình

149457 view

Radio Online

0 view
Nhạc cụ: Radio Online  

Radio Online 16: Có Những Khi Một Mình Người đọc: Nu (DOP) Email: woim.radio@gmail.comList các bài sử dụng trong Radio 1601. Solitude- Kim Yoon 02. Một mình – Hồng Nhung 03. The sound of silence – Francis Goya 04. Có những khi 1 mình – Lê Hiếu 05. Mad world 06. In the rain 07. Windmills 08. Arabian nights 09. Lemon tree 10. Guitara Romana – Paul Mariat 11. In loving memory 12. Mùa đông im lặng – Lê Hiếu 13. All out of love