Album Mysteries (2000)

Mysteries (2000)

5618 view

Runestone

546 view

Mỗi con người đã là một bí ẩn - nơi sự giao thoa của tâm hồn và sức mạnh nội tại hòa làm một. Và còn chần chừ gì nữa mà bạn không cùng Runestone bước vào thế giới ấy - mở toang cánh cửa kì bí để nhận ra mình là ai giữa cuộc đời này