Album The Dark Symphony

The Dark Symphony

5217 view

Roger Subirana

200 view
Nhạc cụ: Nhiều nhạc cụ  

Một ngọn lửa mãnh liệt đáng sợ, đôi khi cũng chỉ đáng sợ như sự len lỏi âm ỉ. Đôi mắt chơi vơi đứng giữa lằn ranh vô hình của tối và sáng, để thấu cảm ngọn lửa mãnh liệt nhất. Là bóng tối để biết đến kiệt cùng. Là ánh sáng để hiểu hết điêu linh. Ma mãnh hay khôn ngoan…