Marrakesh

Marrakesh

Album : Saffron & Silk

2665 view

Govi 458 view
Nhạc cụ: Guitar  

Từ khi sinh ra, cuộc sống đã chọn cho tôi một nơi để cất giữ tâm hồn mình trong thế giới âm nhạc kỳ diệu này. Và dù có đi đâu thì bất cứ lúc nào trở lại nơi đây tôi cũng có cảm giác như được sinh ra một lần nữa, vẫn mới mẻ tươi nguyên như chưa ai từng chạm đến.

Comments