Maman Oh Maman

Maman Oh Maman

Album : Yesterday Relax Piano Vol 4

18768 view

Yesterday Cafe 7500 view
Nhạc cụ: Piano  

Ngày hôm qua, dù buồn dù vui, đó cũng là một phần ký ức ta mang theo, một phần của ta ngày hôm nay và một phần của ta ngày mai. Ngày hôm qua, để ta biết mình đã yêu và sẽ yêu sâu hơn, nhiều hơn, nồng nàn hơn.. Cảm ơn ngày hôm qua..

Comments