Joys of the Heart

Joys of the Heart

Album : A Simple Life (1999)

1901 view

Brian Crain 1962 view
Nhạc cụ: Piano  

Cuộc sống vốn giản đơn Nhưng chính con người làm cho nó trở nên phức tạp Hãy để lòng thanh thản, cảm nhận cuộc sống từ những điều giản dị nhất, bạn sẽ.. mỉm cười bình yên :)

Comments